Livraison des produits commandés dépendra du poids total et le pays aux produits sont expédiés de notre entrepôt aux Pays-Bas. Pour tous les types de paquets, vous recevez toujours un code track & trace de sorte que vous pouvez suivre le colis en ligne vous-même.
ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักรวมของสินค้าที่สั่งซื้อ และที่อยู่ในการรับสินค้าปลายทาง สินค้าจัดส่งจากคลังสินค้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ พัสดุที่จัดส่งคุณผู้สั่งซื้อจะได้รับ ระหัส แทร็กแอนด์เทร (track&trace) ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อและจัดส่ง โดยผู้สั่งซื้อสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งพัสดุ ออนไลน์ได้สะดวกผ่านอินเตอร์เน็ท ว่าพัสดุจะนำส่งถึงคุณวันไหน และในช่วงเวลาใด

Services postaux  การจัดส่ง / บริษัทขนส่งไปรษณีย์

Nous utilisons les entreprises postaux suivants:
ในการจัดส่ง เราใช้บริการจัดส่งของสองบริการดังนี้:
  • PostNL