***เรียนมาเพื่อทราบ*** 
พรีออร์เดอร์ผักสดและผลไม้ ถ้าสั่งเข้ามาก่อนพุธเที่ยง สินค้าจะมาถึงในวันจันทร์ที่จะมาถึง สินค้าจะถูกจัดส่งไปพร้อมกับรายการสินค้าอื่นที่สั่งมาในออร์เดอร์เดียวกัน กรณีสินค้าขาดหรือมาไม่ครบ เราจะคืนค่าสินค้าในรายการนั้นๆ 
 


 
Geen producten aanwezig