Producten
สินค้า พรีออร์เดอร์ หรือสั่งไว้ล่วงหน้า 
ของสดที่อยู่ในหมวดพรีออร์เดอร์ จะเป็นสินค้าที่ต้องสั่งไปทางผู้จัดส่งที่ประเทศไทย จะรับออร์เดอร์ถึงวันอังคาร เวลา 17.00 น.  และรายการสินค้าที่พรีออร์เดอร์ไว้จะมาถึงและพร้อมจัดส่งในวันจันทร์ถัดไป ตามรายการสินค้าที่ได้รับเข้ามา ( ในกรณีที่ไม่มีเหตุผิดพลาดหรือการจัดส่งล่าช้า) ในกรณีที่สินค้าที่พรีออร์เดอร์ไว้ ไม่จัดส่งมาจากไทย ทางร้านจะพิจารณาคืนค้าสินค้านั้น หรือทางผู้สั่งซื้อจะรับหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม หากรายการสั่งซื้อใดมีสินค้าพรีออร์เดอร์รวมอยู่ในรายการสั่งซื้อนั้น รายการสั่งซื้อทั้งหมดจะจัดส่งไปพร้อมกัน ในวันที่สินค้าพรีออร์เดอร์มาถึงและสามารถจัดส่งได้   


ผักสด-Groenten
ผักสด - Groenten
ผลไม้-Vers-fruit
ผลไม้ - Vers fruit
อื่นๆ-Others
อื่นๆ / Others

*รายการสินค้าหน้าสดพร้อมส่งคือมีสินค้าในสะต๊อกพร้อมจัดส่ง หากคุณสั่งรายการของสดในหน้านี้ ไม่ควรไปสั่งรายการของสด ในหน้าพรีออร์เดอร์ เพราะของสดหน้าพรีออร์เดอร์ คือการสั่งล่วงหน้าและสินค้าจะเข้าในวันจันทร์ถัดไป และจะต้องเสียเวลารอของสดพรีออร์เดอร์ ทำให้ของสดในสะต๊อกไม่สดรอนะคะ 

* หากคุณต้องการสั่งรายการของสดอื่นที่ไม่มีในหน้า สดพร้อมส่ง แต่มีในหน้าพรีออร์เดอร์ ขอแนะนำว่าให้คุณไปทำรายการสั่งทั้งหมด ที่หน้า พรีออร์เดอร์ เพราะจะเป็นการสั่งพรีออร์เดอร์ของสด ของส่งมาพร้อมกัน และส่งไปพร้อมกัน คุณจะได้ผัดที่สดทั้งเซท ค่ะ 

* รายการของแห้งที่หน้าเวปทุกหมวด สามารถสั่งซื้อร่วมกับรายการของสด หน้าสดพร้อมส่ง และหน้าพรีออรเดอร์ได้ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจะส่งไปด้วยกัน เมื่อรายการพรีออรฌดอร์มาถึงค่ะ