Producten
สินค้า พรีออร์เดอร์ หรือสั่งไว้ล่วงหน้า 
ของสดที่อยู่ในหมวดพรีออร์เดอร์ จะเป็นสินค้าที่ต้องสั่งไปทางผู้จัดส่งที่ประเทศไทย
รับออร์เดอร์ถึงวันอังคาร ก่อนเวลา 15.00 น.
- ถ้าไม่เกิดการล่าช้า
สินค้าที่พรีออร์เดอร์ไว้จะจัดส่งในวันจันทร์ถัดไป ตามรายการสินค้าที่จัดส่งมา
-ในกรณีที่สินค้าพรีออร์เดอร์ไม่จัดส่งมาจากไทย ทางร้านจะพิจารณาคืนค้าสินค้านั้น
- หรือทางผู้สั่งซื้อจะรับหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม
หากรายการสั่งซื้อจากทุกหมวดและมีสินค้าพรีออร์เดอร์รวมอยู่ในรายการสั่งซื้อนั้นสินค้าทั้งหมดจะจัดส่งไปพร้อมกัน 


 
Geen producten aanwezig

รายการสินค้าตามที่ปรากฏบนหน้าเวปชอป 
* หากสินค้ามีในสะต๊อกจะมีปุ่มให้คลิกสั่งซื้อใต้รูปสินค้านั้น
* หากรายการสินค้าใด ไม่มีปุ่มสั่งซื้อแต่แสดงบนหน้าเวปแสดงว่าเป็นสินค้าพรีออร์เดอร์
* หากสินค้านั้นหายไปจากหน้าเวปแสดงว่าหมดชั่วคราวค่ะ